SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Anadolu Efes olarak dünyamızın geleceği için kaynaklarımızı etkin kullanıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyetlerimizi 8 alanda sürdürebilir hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz: Birlikte daha iyi bir hayat sürebiliriz.

ÇEVRE VE İKLİM

Pozitif Etki Planımız çerçevesinde tüm operasyonlarımızda enerji kaynaklarını daha verimli kullanarak karbon ayak izimizi azaltmak üzere çalışıyoruz. Çevre Politikası, Enerji ve İklim Politikası, imzacısı olduğumuz UNGC CEO Water Mandate kapsamında çevresel konulara eğiliyoruz. Çevresel alanda belirlediğimiz hedefler kapsamında çevresel performansımızı takip ediyoruz. Hedeflere ulaşmak için farklı projeler hayata geçiriyoruz. 2017’de Türkiye bira fabrikalarında LED aydınlatmadan pompa değişimine farklı projelerle toplam 1.021 MWh enerji tasarrufu ve 164.278 TL finansal tasarruf sağladık.Enerji Tüketimi (GJ) 2015 2016 2017
Binalar yakıt & elektrik 1.112.656 1.024.815 958.170
   Satın alınan elektrik 298.917 283.054 258.740
   Doğal gaz & LPG & Fuel-oil 809.979 739.310 697.030
   Jeneratör (dizel) 3.760 2.451 2.400
Araç yakıtları 54.864 52.198 50.319
  Dizel 54.451 52.169 49.146
  Benzin 413 29 1.173
TOPLAM 1.167.520 1.077.012 1.008.489


 Sera Gazı Salımları (ton CO2 ) 2015 2016 2017
Kapsam 1 79.445,5 81.217,4 85.461,9
Kapsam 2 45.830,0 38.632,3 36.807,9