OPERASYONLAR

Bira ve meşrubat faaliyetlerimizle Kuzey Irak’tan Kazakistan’a, Ürdün’den Moldova’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ulaşıyoruz.

Türkiye

Anadolu Efes 2017 yılında da Türkiye’deki lider konumunu korumuştur

Ülkemizdeki üretimini 3 bira fabrikası, 2 malt üretim tesisi ve 1 şerbetçiotu işleme tesisinde gerçekleştiren Anadolu Efes, Türkiye’nin en büyük bira üreticisi. Şirket Türkiye’de yıllık 7,6 milyon hektolitre bira ve 118 bin ton malt üretim kapasitesine sahip. 2017’de Türkiye toplam bira pazarı hacminin yaklaşık 9,0 milyon hektolitre, kişi başı bira tüketiminin ise 11 litre olduğunu, bira pazarının 2016 yılına kıyasla yatay bir performans sergilediğini tahmin ediyoruz.

Türkiye bira pazarı açısından gerek vergi artışları gerekse güvenliğe dair endişeler nedeniyle 2017 yılı zorlu başladı. Her ne kadar Türkiye ekonomisi 2017 yılında kayda değer büyüme göstermiş olsa da tüketici güveninde devam eden bozulma ve turizm aktivitesinin beklentilerin altında gerçekleşmesi nedeniyle sektör yıl boyunca baskı altında kaldı. Yine son dönemde kurda görülen dalgalanmaların tetiklediği enflasyonist baskılar da satın alınabilirlik ile ilgili sorunları pekiştirdi.

Anadolu Efes ise Türkiye operasyonları açısından stratejisini tazeleyerek sektörün karşılaştığı zorluklara en güçlü şekilde cevap vermeye çalıştı. Temmuz ayında gerçekleştirilen büyük bir organizasyonla Efes markasının relansmanı duyurulurken, tazelik ve kalite portföy stratejisinin merkezine alındı. 1 yıldan 6 aya inen raf ömrü, pazarda çok yenilikçi ve devrimci bulundu. Yıl boyunca devam eden sıkı rekabete rağmen relansmanı takip eden başarılı pazar uygulamaları ile yurt içi satış hacimleri yılın son iki çeyreğinde büyüme kaydetti. Yeni tadımız, yeni ambalajımız ve yeni görsellerimiz büyük ilgi gördü. Tazelenen stratejimizin olumlu sonuçlarını tam anlamıyla değerlendirmek için henüz erken olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde karşılığını hep birlikte göreceğimize inanıyoruz.

Markalaşma çalışmasının önemli bir göstergesi de “Efes Pilsen”in dünyanın en prestijli marka ödüllerinden birisi olan World Branding Awards'da kendi kategorisinde “Yılın Markası” ödülünü almış olması. Markalarımıza durmaksızın yaptığımız yatırımlar, en iyi pazar uygulamaları, bunları yaparken ödün verilmeyen verimlilik anlayışımız ve paydaşlarımızla kurduğumuz sürdürülebilir ve sağlam ilişkilerimiz relansman ile birlikte tazelediğimiz stratejimizin temel unsurlarını oluşturmaya devam etti. 2017 yılında Türkiye bira operasyonlarımızın toplam yurt içi satış hacmi 5.8 mhl olarak gerçekleşti. Yapılan fiyat artışlarının etkisi ile net satış gelirleri %10,4 oranında büyüme kaydederek 1,6 milyar TL seviyesine ulaştı. En Yenilikçi Adımlarla Rekabet Avantajını Korudu

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda, faaliyet gösterdiği bütün iş kollarında sistematik, verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir biçimde büyümeyi hedefleyen Anadolu Efes, bu hedef doğrultusunda oluşturduğu iş planlarını, her yıl olduğu gibi 2017’de de doğru stratejilerle uygulamaya koydu. Faaliyet gösterdiği pazarın ihtiyaçlarına hızlı cevap verme esnekliğine sahip, verimli ve dinamik yapılanmasıyla, etkin ve hızlı karar alma süreçlerini köklü deneyimiyle birleştiren Anadolu Efes, 2017 yılında da bira pazarındaki en yenilikçi adımları attı.

Anadolu Efes, izlediği çoklu marka stratejisinin yanında, tüketicilere sunduğu farklı hacim alternatiflerinin olumlu katkısını 2017 yılında da korudu. Ürün geliştirme ve iş konsepti açısından sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratan Anadolu Efes, süreç iyileştirme yönünden işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yapacak önlemler almayı sürdürdü.