OPERASYONLAR

Bira ve meşrubat faaliyetlerimizle Kuzey Irak’tan Kazakistan’a, Ürdün’den Moldova’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize ulaşıyoruz.

Türkiye

Anadolu Efes 2016 yılında da Türkiye’deki lider konumunu korumuştur.

Ülkemizdeki üretimini 3 bira fabrikası, 2 malt üretim tesisi ve 1 şerbetçiotu işleme tesisinde gerçekleştiren Anadolu Efes, Türkiye’nin en büyük bira üreticisidir.

Anadolu Efes, 2016 yılında da Türkiye’deki lider konumunu korumuştur.

2016’da Türkiye bira pazarı toplam tüketiminin yaklaşık 9,0 milyon hektolitre, kişi başı bira tüketiminin ise 11 litre olduğu, bira pazarının 2015 yılına kıyasla düşük tek haneli oranda daraldığı tahmin edilmektedir. Yıl içinde artan politik ve makroekonomik sıkıntılar tüketici güveninin azalmasına neden olmuş bira sektörünü de olumsuz etkilemiştir. Buna ek olarak, sonuncusu 2017 yılının Ocak ayında beklenmesine karşılık 2016 yılının Aralık ayında uygulanan, gerek Ocak gerekse Aralık döneminde enflasyonun üzerinde gelen ÖTV artışları ile biranın satın alınabilirliği de olumsuz etkilenmiştir. Anadolu Efes, yeni lansmanlar ve relansmanlarla optimize edilen bir portföyle tüketicileri yeni tatlarla buluştururken satın alınabilirliği de ele alan marka stratejisi sayesinde son üç çeyrekte düşüş hızında yaşanan yavaşlama 2016 yılının son çeyreğine de yansımıştır. Böylece, Türkiye bira operasyonlarının yurtiçi satış hacmi 2016 yılında geçtiğimiz yıla kıyasla %9,9 oranında düşüşle 6,0 mhl seviyesinde gerçekleşmiştir.

2016, sektör üzerindeki vergiler açısından bakıldığında da zorlu bir yıl olmuştur. Ocak ayında %15,7 ve Temmuz ayında %3,2 oranında yapılan ÖTV artışlarının yanı sıra Aralık ayı içerisinde de bira üzerindeki ÖTV’de %10 oranında artışkaydedilmiştir.

Yukarıda bahsedilen gelişmelerden Anadolu Efes, bira pazarına göre daha olumsuz etkilenmiştir. Bunun en önemli nedenleri; turizmde görülen yavaşlama sonucu Şirket’in daha güçlü olduğu açık kanalda satış hacimlerinin daha da gerilemesi ve yine görece pazar payının yüksek olduğu coğrafi bölgelerde güvenlik sorunlarının yoğun olarak yaşanması olmuştur. Bununla beraber, Anadolu Efes, satış verimliliği ve etkinliğini iyileştirmeye devam ederken markalarına yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak yeni lansmanlar ve relansmanlar ile tüketicilerin değişen tercihlerine cevap vermeye devam etmiştir.

Sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratan kurumsal strateji

Anadolu Efes, faaliyet gösterdiği pazarın ihtiyaçlarına hızlı cevap verme esnekliğine sahip, verimli ve dinamik yapılanmasıyla, etkin ve hızlı karar alma süreçlerini köklü deneyimiyle birleştirmektedir. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda, faaliyet gösterdiği bütün iş kollarında sistematik, verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir biçimde büyümeyi hedefleyen Anadolu Efes, bu hedef doğrultusunda oluşturduğu iş planlarını, her yıl olduğu gibi 2016’da da doğru stratejilerle uygulamaya koymuştur. Anadolu Efes, izlediği çoklu marka stratejisinin yanında, tüketicilere sunduğu farklı hacim alternatiflerinin olumlu katkısını 2016 yılında da korumuştur.

Şirket, 2016 yılında verimlilik artışı ve maliyet tasarrufuna odaklanarak, pazarlama yatırımlarına ve yenilikleri pazar sunmaya devam etmiştir. Anadolu Efes, ale tipi kraft birbira serisi olan Efes Brewmaster Serisi (White Ale, Red Ale, Amber Ale) ile beraber sınırlı raf ömrüne sahip pastörize edilmemiş bir lager olan Efes Pastörsüz markasının yanı sıra Bomonti Red Ale gibi yeni lansmanlarıyla satışlarda pozitif bir trend yakalamıştır. 2016 yılında, satışların hem marka hem de ambalaj bazında kırılımında olumlu yönde değişim görülmüştür. Şirket’in daha da iyileştirilen satış uygulamaları ile güçlü ana markalarına odaklanmaya devam edildiği ve iyi performans göstermeyen markaların portföyden çıkarıldığı bir faaliyet yılı yaşanmıştır.

Ürün geliştirme ve iş konsepti açısından sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratan Anadolu Efes, süreç iyileştirme yönünden işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yapacak önlemler almayı sürdürmüştür.