SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Anadolu Efes olarak dünyamızın geleceği için kaynaklarımızı etkin kullanıyoruz. Bu doğrultuda, faaliyetlerimizi 8 alanda sürdürebilir hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz: Birlikte daha iyi bir hayat sürebiliriz.

İŞ GÜCÜMÜZ

Üretkenlik ve yaratıcılığın Anadolu Efes’i ileriye taşıyacak özellikler olduğuna inanıyoruz. İyi yetenekleri bünyemize çekerek en çok tercih edilen işveren olmak için yeteneklerin değer bulduğu adil bir çalışma ortamı sunuyoruz.

2017 yılı itibarıyla Türkiye operasyonlarında 1.448 kişiyi istihdam ediyoruz. İş ortamında din, dil, ırk, cinsiyet ya da başka bir kişisel özellik veya kültürel farklılıktan ötürü ayrımcılığa tolerans göstermiyoruz. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemeleri, imzacısı olduğumuz UN Global Compact ve Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleriyle (WEPs) insan haklarına verdiğimiz önemin de altını çiziyoruz.

Çalışanlarımızın sağlık ve emniyetini güvence altına almayı çalışma kültürümüzün en vazgeçilmez unsuru olarak kabul ediyoruz. Üst yönetim düzeyinde stratejik iş hedefi olarak değerlendirilen iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmayı planlıyoruz.2015 2016 2017
Ölümlü kaza sayısı 0 0 0
Toplam kaza sıklık oranı (IR) 5,95 5,41 6,61
Meslek hastalığı oranı (ODR) 0 0 0
Kayıp gün oranı (LDR) 40,54 49,82 20,29
Devamsızlık oranı (AR) 2,20% 2,20% 1,60%
Çalışan başına İSG eğitim saati 5,54 5,74 6,65