Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Can Çaka’nın Değerlendirmesi

2020 yılında yaşanılan benzeri görülmemiş zorluklara rağmen, gelirlerimizi satış hacmimizin, FAVÖK rakamımızı da gelirlerimizin üzerinde artırmayı başardığımız bir güçlü çeyrek daha açıklıyor olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Bira grubu satış hacmimiz yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %4 oranında büyüyerek ilk yarıda gerçekleşen daralmayı büyük ölçüde telafi etmiştir. Meşrubat grubunda ise Pakistan ve Orta Doğu’dan kaynaklı olarak yine güçlü bir hacim büyümesi görülürken; yurtiçi satış hacminde de ilk yarıya kıyasla önemli bir iyileşme kaydedilmiştir. Buna ek olarak; bu zorlu şartlar altında karlılığın ciddi oranda artırılmasına, maliyetlerin, operasyonel giderlerin ve işletme sermayesinin yönetimine olan disiplinli odağımız sayesinde 1,9 milyar TL Serbest Nakit Akımı yaratmamızdan son derece mutluyum. Yılın en önemli çeyreğinde elde ettiğimiz bu güçlü sonuçlara rağmen, yılın geri kalanı için ihtiyatlılığımızı koruduğumuzu ve karşılaşabileceğimiz zorluklara karşı hazırlıklı olduğumuzu belirtmek isterim. Sonuç olarak, önümüzdeki dönemde belirsizliklerin sürecek olması sebebiyle 2020 yılına ilişkin beklentilerimizi koruyoruz.

Mobilitenin artması ve pandemiye ilişkin tedbirlerin azaltılması sonucunda, Türkiye bira operasyonlarımızda, özellikle Temmuz ve Ağustos ayı satış hacimleri beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Açık satış noktalarının hacminde geçen seneye kıyasla bir düşüş görülse de, bu yavaşlama kapalı satış noktalarındaki hacim artışı sayesinde dengelenmiştir. Bu bağlamda, açık satış noktalarındaki satışlar devam eden kısıtlamalar ve düşük turizmden olumsuz etkilenirken, açık hava etkinliklerine olan talebin artmasıyla kapalı satış noktalarındaki hacim artışı desteklenmiştir.

Efes ailesinin “+1” relansmanının hacim performansını dönem içinde desteklemesi enerjimizi artırdı. Marka aşkı skorlarındaki artışın yanısıra kalite ve tat algısındaki iyileşmeyi görmek bizi heyecanlandırdı. Bu pozitif etkilerin pazar payına da yansımasını görmek için sabırsızlanıyoruz. Ustalık becerilerimiz ile tüketicilerimize cazip portföy seçenekleri sunmaya devam etmek ileriye yönelik stratejik önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Rusya bira operasyonlarımız büyüme ivmesini bu çeyrekte de sürdürürken, Rusya bira pazarı da büyüme kaydetmiştir. Rekabet bu yılın başından beri yoğun bir şekilde devam ederken üçüncü çeyrekte en yüksek seviyeye çıkmıştır. Hedefimiz hacim ve değer bazında pazar payı dengesini koruyarak değer pazar payımızı hacim bazındaki payına göre artırmaktır ve aradaki pozitif fark açılmaktadır. Ukrayna bira pazarı daha olumsuz performans sergilediğinden, Ukrayna satış hacmi performansımız rekabetin de etkisiyle görece zayıf gerçekleşmiş, ancak değer bazında pazar payımız hacim bazında payımızın üzerinde artış göstermiştir. BDT ülkelerinde, pazardaki daralmaya rağmen beklentimizin üzerinde karlılık ve serbest nakit akımı elde etmeyi başarmış bulunuyoruz.

Değişmekte olan ortama ayak uydurmaya ve yeni normalde sürdürülebilir karlı liderlik için işimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin, tüketicilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumlarımızın güvenliğini ve refahını koruyarak, faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda keyif mayalamaya devam edeceğiz.