Anadolu Efes Pozitif Etki Planı


Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturan “Pozitif Etki Planı”mız yenilikçi bir yaklaşımla, iş birlikleri ve ortaklıklar kurarak nasıl daha iyi bir etki yaratmayı planladığımızı açıklıyor ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkımızı ortaya koyuyor. Çevre, toplum, çalışanlar ve değer zinciri olarak belirlediğimiz dört ana alanda pozitif etki yaratarak bu etkiyi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Bu alanlarda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda paydaşlarımızın katkılarını alarak ilerliyoruz. Pozitif Etki Planı’na belirlediğimiz öncelikli konular temel oluşturuyor.

ÇEVREYAKLAŞIM

Hammaddelerini doğadan sağlayan bir üretici olarak çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin devamlılığı için kilit rol oynuyor. İklim değişikliği ve azalan kaynaklar tarım ve gıda sektörünü önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele en öncelikli odaklarımız arasında, bunun yanı sıra su risklerini yönetmeyi ve döngüsel ekonomiyi destekleyen atık ve ambalaj uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

ODAKLAR

Su Riskleri ve Yönetimi, İklim Değişikliği ve Enerji, Atık ve Ambalaj Yönetimi

TOPLUMYAKLAŞIM

Toplumla beraber büyümeyi uzun dönemli başarının anahtarı olarak görüyoruz. Topluma en büyük katkımızı işimizle istihdam ve ekonomik büyüme sağlayarak yapıyoruz. Ekonomik büyümeye katkı yaparken yerel istihdam ve kalkınmaya öncelik veriyoruz. Faaliyet alanlarımızla bağlantılı ortak değer yaratan farklı toplumsal projelerle yatırım yaparak sosyal fayda sağlıyor, etki alanımızı genişletiyoruz.

ODAKLAR

Yerel Ekonomiye Katkı, Toplumsal ve Sosyal Yatırımlar

ÇALIŞANLARYAKLAŞIM

İşimizin odağında insan yer alıyor. Yetenekler işimizi ileriye taşıyan en önemli unsur. Çalışanlarımızın yeteneklerine yatırım yapıyor, çeşitliliğe değer veren adil bir çalışma ortamı sağlamayı ve çalışan memnuniyetini artırmayı önemsiyoruz. Önce güvenlik diyerek sıfır kaza yaklaşımıyla operasyonlarımızı yürütüyoruz.

ODAKLAR

Yetenek Yönetimi, Çalışan Bağlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği

DEĞER ZİNCİRİYAKLAŞIM

Değer zincirimizle; çiftçi, tedarikçi, müşteri, bayi ve distribütörlere kadar farklı paydaşlara dokunuyoruz. Pozitif etki yaratma anlayışımızı üretim faaliyetlerimizle sınırlı tutmayarak değer zincirimize yayıyoruz. En önemli hammaddelerimiz arpa ve şerbetçiotunu, sürdürülebilir tarım uygulamaları ile koruyoruz. Tedarikçilerimiz ve bayilerimizle ortak projeler hayata geçiriyoruz. Müşterilere en iyi ürünü sunmak için ürün kalite ve güvenliğini her zaman ön planda tutuyoruz.

ODAKLAR

Değer Zinciri Yönetimi, Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçiye Destek, Ürün Kalite ve Güvenliği