Ortaklık Yapısı

31.12.2019   TUTAR ( TL 000) %
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 254.891.156 43,05
AB Inbev Harmony Ltd. 142.105.263 24,00
Invesco Ltd. 39.593.646 6,69
Halka açık ve diğer 155.515.197.12 26,27
TOPLAM 592.105.263 100,00

Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Listesi

31.12.2019 ADI SOYADI NAMA/HAMİLİNE SERMAYEDEKİ PAYI (TL) SERMAYEDEKİ PAYI (%)
S.KAMİL YAZICI HAMİLİNE 51,712,780.27 8.73%
TÜLAY AKSOY HAMİLİNE 43.712.292,12 7.38%
TUNCAY ÖZİLHAN HAMİLİNE 42.970.023,68 7.26%
S.VEHBİ YAZICI HAMİLİNE 7.336.682,85 1.24%
VAHİT YAZICI HAMİLİNE 5.717.052,41 0.97%
DIGER HAMİLİNE 440.656.431,68 74.42%
TOPLAM   592,105,263.00 100.0%