Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Tuncay Özilhan

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Değerli Paydaşlarımız,

Satış hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 5. ve dünyanın en büyük 10. bira şirketi olan Anadolu Efes, oldukça yaygın bir coğrafyada ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor. Bira operasyonlarımızda, dünyanın 6. büyük bira pazarı Rusya başta olmak üzere, Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Moldova, Gürcistan gibi bira tüketimi açısından yüksek potansiyele sahip ülkelerdeki varlığımız, ölçek ekonomileri ve yarattığı güçlü sinerjiyle başarılarımızda önemli rol oynuyor. İştiraklerimizden Coca-Cola İçecek ise, Coca-Cola operasyonlarını yürüttüğü 10 ülkedeki üretim tesisleri ile bölgesindeki en önemli alkolsüz içecek oyunculardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç eden Anadolu Efes, satış gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini yurt dışında gerçekleştiriyor. Böylesine geniş bir coğrafyada, farklı kültürlere ve zevklere sahip tüketici kitlelerinin beğenisine hitap edebilecek ürün gamını oluşturmak ve tercih edilerek yüksek pazar paylarına ulaşabilmek, Anadolu Efes’in deneyimi ve vizyonu ile oluşturduğu doğru stratejilerin, etkin şekilde uygulamaya dönüştürülmesinin sonucudur.

Anadolu Efes, uzun vadeli hissedar değeri yaratmaya odaklı güçlü iş modeli ve stratejik hedefleri doğrultusunda; insan kaynağı ve teknolojideki üstünlüğünü en etkin şekilde kullanarak süreçlerine ve operasyonlarına yansıtmakta, her aşamada yüksek verimliliği gözetmekte, operasyonlarının büyüme potansiyelinden yararlanmakta, çeşitlilik temelinde geliştirdiği portföyü ile gelir yönetimini geliştirmekte ve tüketici beklentilerini karşılarken sıkı finansal disipline sadık kalarak bilançosunu yönetmektedir.

Faaliyetlerimizde değerlerimiz bize rehberlik ediyor. Ekip ruhu ile hareket eden yönetimimiz ve tüm çalışanlarımızla, işimize tutkuyla sarılıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirirken atak, proaktif, ileriyi düşünen, yenilikçi ve sürekli gelişim ve başarı odaklıyız. Adil olmaya, doğruluğa ve şeffaflığa değer veriyoruz.

Anadolu Efes, zorlu rekabet şartlarında, portföyünün hem faaliyet hem de coğrafya olarak çeşitliliği ile tüketici tercihlerindeki değişimi yakalamakta; ekonomik ve coğrafi riskleri yayarak ve azaltarak, doğru ve net bir strateji uygulamakta ve sürdürülebilir kârlılık hedefiyle hareket etmektedir. Faaliyet bölgemiz toplamda 700 milyonu aşan bir potansiyel tüketim kitlesi ile dinamik ve fırsat dolu coğrafyaları içeriyor. Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki demografik özellikler, ürünlerimizin tercih edilme oranlarını çok güçlü biçimde destekliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu ülkelerdeki nüfusun ortalama %26'sı 14 yaşın altında ve yıllık ortalama nüfus artışı ise %1.5 oranında seyrediyor. IMF verilerine göre; bu ülkelerin ekonomileri son 10 yıllık süreçte, yıllık ortalama %2 oranında büyüme göstermiş olup GSMH ise toplamda 7,300 milyar ABD Doları seviyesindedir.

Küresel faaliyetleriyle milyonlarca insanın hayatına dokunan Anadolu Efes, sürdürülebilir iş modeli ile çevre, toplum, çalışanlar ve değer zinciri üzerinde pozitif etki yaratmak üzere geliştirdiği “Pozitif Etki Planı” çerçevesinde, sürdürülebilirlik faaliyetlerine yön vermektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz, küresel iklim değişikliğinin oluşturduğu riskleri yönetmek açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, operasyonlarımızdan kaynaklanan enerji tüketimini ve sera gazı salınımlarını azaltmak üzere gerekli çalışmaları yürütürken; enerji verimliliği sağlayan düşük emisyonlu yeni teknolojilere yatırım yapıyoruz. Su yönetimi ve su tasarrufu konusunda adımlarımızı hızlandırıyoruz. Ürünlerimizin değer zinciri boyunca bıraktığı etkileri en düşük seviyeye indirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, ortaya çıkan atık miktarını azaltmayı hedefliyoruz. Yarattığımız istihdam ve yerel tedarikçilerden hammadde alımı, yerel ekonomiye yaptığımız katkının büyük bölümünü oluşturuyor. Tarıma destek çerçevesinde; Gelecek Tarımda projemiz ile çiftçimize eğitim ve fon desteği veriyor, Ar-Ge çalışmalarımızla geliştirilen arpa ve şerbetçiotu tohumlarının üretiminin yaygınlaştırılması ve doğru şekilde yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Toplumsal gelişim alanındaki faaliyetlerimizi kültür-sanat ve spor alanlarında uzun soluklu olarak sürdürüyoruz. Farklı coğrafyalardaki çalışanlarımıza fırsat eşitliğine dayanan, farklılıkları gözeten, gelişim odaklı kapsayıcı bir iş ortamı sunuyoruz.

1969 yılından bu yana, kaliteli ürünlerimizle tüketicilerimizin güzel anlarını paylaşıyoruz. 50 yılda, dünyanın büyük pazarlarında söz sahibi ve önemli potansiyel vadeden pazarlarında da giderek büyüyen güçlü bir üretim devine dönüştük. Farklı coğrafyalarda ancak ortak bir amaç için çalışan ve daha keyifli bir hayata yönelik üretim yapan çalışanlarımız, tüm dağıtım ağımız ve sayısız iş ortağımızla, her gün daha güçlenen ve büyüyen Anadolu Efes ailesi daha iyi yarınlar için değer üretmeye odaklıdır. Önümüzdeki 50 yılda da, global tüketicilerin beğenisine hitap eden ürünlerimizle en sıcak sohbetlerin aranılan markası olmaya devam edeceğiz.

Destekleriyle her zaman yanımızda olan Sayın Yönetim Kurulu üyelerimize, hissedarlarımıza, bayi ve distribütörlerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,
Tuncay Özilhan
Yönetim Kurulu Başkanı