Komiteler

Komiteler Komite Üyeleri Komite Yönetmeliği
Denetim Komitesi Şevki Acuner (Başkan),
Uğur Bayar (Üye)
Denetim Komitesi Yönetmeliği
için lütfen tıklayınız
Kurumsal Yönetim Komitesi Uğur Bayar (Başkan),
Rasih Engin Akçakoca (Üye),
Jason Warner (Üye),
Lale Develioğlu (Üye),
Hurşit Zorlu (Üye),
Yılmaz Argüden (Üye),
Aslı Kılıç Demirel (Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği
için lütfen tıklayınız
Riskin Erken
Saptanması Komitesi
Barış Tan (Başkan),
Talip Altuğ Aksoy (Üye),
Agah Uğur (Üye),
Ben Graham (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetmeliği için lütfen tıklayınız