Özet Göstergeler  • (1) 1 Hektolitre: 100 litre
  • (2) 1 Ünite kasa: 5,678 litre
  • (3) FAVÖK: Esas Faaliyet Karı ve bu tanım içindeki amortisman ve diğer nakit çıkışı gerektirmeyen gelir/giderlerin çıkarılması/eklenmesi sonucu oluşmaktadır.
  • (4) BMKÖ: Bir defaya mahsus kalemler öncesi
  • (5) Ana ortaklık payları
  • (6) Şirket satın alımları dahil değildir.
  • (7) Hisse Başı Kazanç: net karın raporlama dönemleri boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
*TMS 29 Yüksek Enflasyon Ekonomilerde Finansal Raporlama standartlarına uygun olarak sunulmuştur.